Gan­vou­la (KV) in Con­go voor over­le­den va­der

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Dra­ma­tisch nieuws voor Sil­vè­re Gan­vou­la. De aan­val­ler van KV Me­che­len ver­loor en­ke­le da­gen ge­le­den zijn va­der. Hij reis­de daar­om maan­dag naar zijn thuis­land Con­go-Braz­za­vil­le, om zijn fa­mi­lie bij te staan en voor de be­gra­fe­nis. Wan­neer hij exact te­rug is, is nog on­dui­de­lijk, maar hij mist wel de match van vrij­dag in Char­le­roi. Voor die match ra­ken Co­ca­lic, Smol­ders, Claes en Pe­der­sen in prin­ci­pe klaar, zij train­den gis­te­ren al­len (gre­tig) met de groep. Van Cleem­put hield het nog bij lo­pen. Cob­baut won gis­te­ren met de Bel­gi­sche be­lof­ten in Tur­kije, die van­mid­dag te­rug zijn. Bandé speel­de met Bur­ki­na Fa­so te­gen Kaap­ver­dië (4-0), maar is pas mor­gen­och­tend te­rug in Bel­gië na een lan­ge

vlucht en zal dus al­les­be­hal­ve een ide­a­le voor­be­rei­ding ach­ter de rug heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.