Spe­lers­be­oor­de­ling

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

7/10 Twee goe­de red­din­gen. Hield voor het eerst sinds 2011 de nul bij de Dui­vels. De vo­ri­ge ke­ren dat hij mocht spe­len, slik­te de Lim­bur­ger tel­kens goals om­dat de ploeg min­der pres­teer­de.

5/10 Mocht blij zijn dat Si­mon Mig­no­let met een goe­de red­ding uit­pak­te na­dat hij naast de bal had ge­trapt. Was in de op­bouw vaak de vrije man, maar had het las­tig met het uit­voet­bal­len.

5/10 Be­gon met een slor­di­ge in­speel­pass en moest soms naar adem hap­pen te­gen de be­weeg­lij­ke Ja­pan­se aan­val­lers.

5/10 Stond in de prak­tijk op de links­ach­ter te­gen­over een kwie­ke rech­ter­flank­aan­val­ler. Speelt niet graag in die rol en had het ook moei­lijk.

6/10 Wis­sel­val­li­ge par­tij. Liep een keer met de bal bui­ten, maar was bij mo­men­ten ook drei­gend. Moest er­voor zor­gen dat er in bal­ver­lies een vier­mans­de­fen­sie stond.

5/10 Wordt hij nog de ou­de? Kon niet weg­ste­ken dat de com­pe­ti­tie in Chi­na ten ein­de is en hij matchrit­me mist. Ver­loor va­ker de bal dan we van hem ge­woon zijn.

7/10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.