De nieu­we Il­jo Keis­se

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

bij de be­lof­ten. Er is nu wel wat druk, we moe­ten ons to­nen. Voor­al in de ploeg­koers, daar doe je het voor. Maar ook de baan­ron­de en de tijd­rit doe ik graag. En een beet­je strij­den te­gen Ken­ny De Ke­te­le, hé. Hij is toch ook een beet­je on­ze baas (De Ke­te­le werkt ook als jon­ge­ren­coach bij de wie­ler­bond, red.). Het zou fijn zijn hem toch eens te klop­pen.”

Doel op de pis­te?

“To­kio 2020 na­tuur­lijk, waar ik hoop in de se­lec­tie van de ploe­gen­ach­ter­vol­ging te zit­ten. In­di­vi­du­eel is het af­wach­ten, al zegt ie­der­een dat het om­ni­um op mijn maat ge­maakt is. Maar ik heb er nog geen en­ke­le ge­re­den. Ik ga wel­dra met bonds­coach Pe­ter Pie­ters sa­men­zit­ten om mijn

doe­len uit te stip­pe­len.”

Wat op de weg?

“Ik word nu prof bij Sport Vlaan­de­ren. Het is bij die ploeg toch mak­ke­lij­ker om te fo­cus­sen op de pis­te dan bij Lot­to-Soud­al. Ik wil het voor­beeld vol­gen van De Ke­te­le en De Pauw, die puur op de weg rij­den in func­tie van de pis­te. Al wil ik vol­gend jaar toch nog ook wel met am­bi­tie op de weg rij­den.”

Het gro­te voor­beeld?

“De Ke­te­le. De ma­nier waar­op hij over­komt op de rest is in­druk­wek­kend. Hij is echt een pa­tron. Hij straalt lei­der­schap uit en laat zien aan de jon­ge ren­ners hoe het moet.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.