Kort

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (dsj) (ddd) (rwd) (di­vb) MARC VAN DUYSE Hoog­ein­de

Ste­faan Pa­ri­daens schreef in Ne­der­has­selt de stra­ten­loop van de Ge­zins­bond bij op zijn pal­ma­res. De ACG-at­leet haal­de het van Red­mond Der­mot en Ni­co Bil­te­rijst. Bij de vrou­wen won Lis­beth Van Lier­de. Zij liet zich op het po­di­um flan­ke­ren door Veer­le Bor­re­mans en Ca­thy Mar­gi­net. Jo­nas Co­lijns zet­te de wed­strijd over ne­gen km naar zijn hand. Da­vy Van­der­roost werd twee­de ter­wijl Stijn Ver­meersch brons greep. Bij de vrou­wen ze­ge­vier­de Cin­dy Mig­non voor An­ne­ke Van Wij­nen­dae­le en Cin­dy De Greef. An­de­re lau­re­a­ten wa­ren Jo Van Den Brul­le en Ym­ke Zut­ter­man (4,5 km). Her­le­ving Si­naai

Als op­war­mer­tje voor de wed­strijd te­gen YB SK Be­ve­ren, waar ex-trai­ner Patrick Geert­sen de touw­tjes in han­den heeft, staat er een foot­lunch op de agen­da. Sla­ge­rij-Trai­teur Jacobs-De Roover ver­went ie­der­een met ape­ri­tief van het huis, Oos­tends vis­ge­bak­je, ve­lou­té van pom­poen met vleug­je cal­va­dos, pa­rel­hoen­fi­let Vero­ni­que, kaas­bord­je en koffie. In­schrij­ven kan bij Dirk Vol­c­kery­ck (dirk.vol­c­kery­ck@te­le­net.be) of Fran­ky Jacobs. Meer de­tails vindt u op de web­si­te www.fch­si­naai.be

Grem­ber­gen

DT Bors­be­ke

Jor­dy Van Mel­ke­be­ke zit zon­dag in het Vre­des­sta­di­on zijn twee­de van vier ro­de straf­zon­da­gen uit te­gen lei­der Jong Zul­te. Stijn De Win­ter geeft ver­stek door een knie­pro­bleem. Han­nes De Mid­de­leer suk­kelt met de achil­les­pees, maar wordt klaar­ge­stoomd. Ma­rijn De Pa­e­pe her­vat de­ze week de trai­ning. Nathan Fon­ck (en­kel) is nog een paar we­ken out.

NOENS ERIC

Ste­ve De Schep­per: “Op trai­ning wa­ren we al niet scherp, ik voel­de dit al aan­ko­men.”FO­TO Len­nert D'Hol­lan­der kreeg na een klei­ne ope­ra­tie aan de arm uit­ein­de­lijk toch geen groen licht van de dok­ter om te spe­len te­gen Haas­donk. Grem­ber­gen kon even­min...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.