“Ein­de­lijk eer­ste thuis­winst beet”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (kcz)

Voor het eerst dit sei­zoen wist Dak­nam de vol­le buit thuis te hou­den. De Lo­ke­raars stuur­den Klin­ge zon­der pun­ten huis­waarts (2-1).

“Ein­de­lijk, hier heb­ben we toch wel lang moe­ten op wach­ten”, zo klonk de ma­ker van de win­ning go­al Jo­nas In­gels op­ge­lucht. “Dit is ook pas on­ze twee­de over­win­ning. De om­stan­dig­he­den maak­ten het tot een zwa­re match, met veel du­els. Ter­wijl het al en­ke­le ke­ren om­ge­keerd was, draai­de het nu in ons voor­deel uit. Na een moei­lijk jaar in de Gent­se reeks, re­ken­den we nu op een zor­ge­loos sei­zoen. Een mis­luk­te start duw­de ons met­een in de ach­ter­vol­ging. Maar we pro­be­ren een vuist te ma­ken. In de laat­ste vijf mat­chen ver­lo­ren we en­kel van lei­der Kiel­drecht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.