“Trai­ner noem­de het on­ze bes­te match”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (kcz)

Met knap­pe 0-3 winst te­gen Mel­se­le B toon­de Sint-Pau­wels waar­om het mo­men­teel in de top vijf is te­rug te vin­den. “De trai­ner noem­de het on­ze bes­te match van het sei­zoen”, zei Ro­bin Michailoff, die sinds vo­ri­ge week in de ba­sis staat. “Tot voor kort mis­te ik door werk­om­stan­dig­he­den wat trai­nin­gen. Lo­gisch dat de trai­ner voor an­de­re jon­gens koos. Wij heb­ben het po­ten­ti­eel om te­gen el­ke te­gen­stan­der de hand­schoen op te ne­men. Te­gen Mel­se­le na­men we di­rect het ini­ti­a­tief. Na de ope­nings­goal ble­ven we voor­uit voet­bal­len. De ze­ge was dik ver­diend. Ook al zijn we de re­ve­la­tie, we blij­ven met de voetjes op de grond.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.