Bar­bie licht tip­je van de slui­er op

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - OPINIE - FO­TO PHO­TO NEWS

Er was al een dik­ke en dun­ne, blan­ke en ge­tin­te of gro­te en klei­ne ver­sie van ’s we­relds bekendste pop. Bin­nen­kort brengt fa­bri­kant Mat­tel ook een Bar­bie met hoofd­doek op de markt. De pop is ge­ïn­spi­reerd op de Ame­ri­kaan­se scherm­ster Ib­ti­haj Mu­ham­mad, de eer­ste at­le­te met een hoofd­doek die on­der­deel uit­maak­te van het Ame­ri­kaan­se olym­pisch team. Het was zij die een fo­to van de pop ver­spreid­de, maar het speel­goed zelf zal pas vol­gend jaar in de win­kels lig­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.