VIPPIES

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VRIJUIT - FO­TO VRT (to­ve) FO­TO BELGA FO­TO DBA (to­ve) (to­ve)

(54) zegt in Dag Al­le­maal dat hij het wat rus­ti­ger aan wil doen. Hij kan zich dat per­mit­te­ren, na suc­ces­sen tot in Duits­land en Oostenrijk. “Ik heb het idee dat ik al­les wel ge­zien heb.” De ac­teur denkt nog niet aan zijn pen­si­oen, want hij heeft nog pro­jec­ten op zijn pro­gram­ma staan, maar hij denkt er wel aan om wat af te bou­wen. “Ik ben vaak al­leen, van het ene vlieg­tuig naar het an­de­re, al­tijd op ho­tel... Ik mis mijn ge­zin.”

FI­LIP PEE­TERS ●

(38) be­leeft sla­pe­lo­ze nach­ten. In sep­tem­ber be­viel ze van een twee­de kind­je, Thor. “Hij huilt echt veel. Ik slaap bij­na niet”, ver­telt ze aan Sto­ry. Ze nam Thor ook mee naar de op­na­mes van De Slimste Mens. “Gil­les Van Bou­wel, die back­sta­ge in­ter­views af­nam, was be­schaamd toen hij mijn lo­ge bin­nen­kwam ter­wijl ik aan het af­kol­ven was. Zelf heb ik er geen pro­ble­men mee, ik doe het zelfs in het open­baar. Maar niet open en bloot. Ik leg er een doek over.”

DI­NA TERS­A­GO ●

heeft al ja­ren nau­we­lijks con­tact met haar va­der. “Ik ben het kind van ie­mand die niet gein­te­res­seerd is in mij”, ver­telt ze in Hu­mo. “Toen ik op de to­neel­aca­de­mie zat, wou ik hem een twee­de kans ge­ven. Maar tij­dens een eten­tje deed hij op­nieuw wei­nig moei­te om mij te le­ren ken­nen. Ik ben toen snel ver­trok­ken, zon­der des­sert. Ik ben mijn va­der dank­baar voor die ene zaad­cel, voor niets an­ders.”

NAT­HA­LIE MES­KENS ●

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.