No Strings At­ta­ched

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - TV OP WOENSDAG -

Adam is een tvpro­du­cent die er­van droomt een ei­gen sce­na­rio te schrij­ven. Em­ma is vol­op be­zig met haar stu­dies en loopt sta­ge in een zie­ken­huis. Ze ken­nen el­kaar al heel hun le­ven en zijn net zo lang be­vriend. Hun vriend­schap krijgt ech­ter een vreem­de wen­ding wan­neer Adam ge­dumpt wordt door zijn vrien­din en hij bij­na met­een in bed be­landt met Em­ma. 7/10

Ro­man­ti­sche ko­me­die van Ivan Reit­man (VS 2011). Met Na­ta­lie Port­man, Ash­t­on Kut­cher, Ke­vin Kli­ne. Vi­taya, 20.35 UUR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.