KRUISWOORDPUZZEL

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPEL -

HO­RI­ZON­TAAL

1 be­roeps­dan­ser 5 niet vreemd 10 van­we­ge 11 drank­je 13 lan­ge rij men­sen 14 re­gio 16 hoe­wel

17 zang­noot 18 in­houd (afk.) 20 Frans lid­woord 21 van­af (afk.) 22 vi­taal 23 roem 24 tijd­perk 25 ge­lof­te 26 loof­boom 27 paar­denslee 28 Al­ge­meen Be­schaafd Ne­der­lands 29 mu­ziek­noot 31 be­vel

32 jacht­lui­paard 34 bruik­baar 36 es­doorn 37 ont­ken­ning 38 zit­meu­bel 40 on­der­steek 41 spil

42 per­so­nal com­pu­ter 44 plus 45 ak­ker­sleep 47 oor­kon­de 49 op­roer 50 hec­ta­re (afk.) 51 In­do­ne­sisch rijst­ge­recht 52 vaar­wel (Frans) 55 steen­koud 56 tand­be­derf 58 in­di­vi­du­a­li­teit 59 sa­men­vat­ting

60 deur­vak

VER­TI­CAAL

1 uit Gal­lië 2 fout­loos 3 door­een­men­gen 4 ri­vier in Si­be­rië 5 ui­ting van kou 6 in ho­ge ma­te 7 me­disch spe­ci­a­list 8 ri­vier in Duits­land 9 mis­da­dig­ster 12 dom­oor 13 brand­kast 15 kin­der­groet 18 Azi­a­ti­sche taal 19 ve­zel­plant 27 gym­nas­tiek op mu­ziek 30 ver­schei­de­ne 33 klim­plant 35 elek­trisch ge­la­den deel­tje

36 slot­woord 39 van ge­rin­ge hoog­te 41 nood­sig­naal 43 grof 46 vol­doen­de ge­kookt 48 wel­ke per­soon 50 deel van de voet 53 aan­wij­zend voor­naam­woord 54 ra­tel­po­pu­lier 57 uit­roep van pijn 58 bin­nen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.