Rol­stoel­ge­brui­kers kun­nen nu vir­tu­eel mee op Droom­vlucht

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - ALGEMEEN -

in een stoel waar ze met een Vr-bril de reis door de at­trac­tie ma­ken.”

De Ver­e­ni­ging Personen met een Han­di­cap re­a­geert en­thou­si­ast. “Elk ini­ti­a­tief dat er­toe bij­draagt om personen met een rol­stoel aan ac­ti­vi­tei­ten te la­ten deel­ne­men, kun­nen we en­kel toe­jui­chen”, zegt voor­zit­ster Do­rien Meu­len­ij­zer (29). “Wel moe­ten we er­over wa­ken dat het nu geen ar­gu­ment wordt om rol­stoel­ge­brui­kers van al­le at­trac­ties te hou­den om­dat er ook vir­tu­al re­a­li­ty is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.