“De spe­lers zijn gre­tig, ook al ligt de fo­cus op vol­gend sei­zoen”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

mid­dag. Maar wij la­ten ons niet ge­mak­ke­lijk in­ti­mi­de­ren en gaan zo­als al­tijd voor de over­win­ning.”

Zo­wel Ant­werp als Beerschot Wil­rijk speel­den een voor­tref­fe­lijk sei­zoen, maar mis­ten op een haar na de ul­tie­me be­kro­ning. Zou een der­by­ze­ge de pijn van de ver­lo­ren pro­mo­tie­fi­na­le wat kun­nen ver­zach­ten? “Dat is niet te ver­ge­lij­ken. Zo­wel fi­nan­ci­eel als spor­tief be­te­ken­de die ge­mis­te pro­mo­tie een enor­me klap voor de club. Winst te­gen een ster­ke ploeg uit 1A zou ons wel een boost kun­nen ge­ven. We heb­ben de voor­bije we­ken vast­ge­steld dat het er­in zit. Zo­wel te­gen Eu­pen als te­gen Lo­ke­ren la­gen we ze­ker niet on­der. Ik mis ver­schei­de­ne ba­si­s­pi­on­nen en toch toont dit team week na week dat het zijn voet naast een eer­ste­klas­ser kan zet­ten. Dat geeft ons veel ver­trou­wen met het oog op vol­gend sei­zoen.”

Marc Brys re­cu­pe­reert voor de wed­strijd op de Bo­suil het er­va­ren duo Losa­da–mes­sou­di, maar de be­zoe­ken­de coach laat niet in zijn kaarten kij­ken voor zon­dag. “Na de laat­ste trai­ning (za­ter­dag­och­tend, red.) hak­ken we de knoop door. Her­nan en Mo la­gen er en­ke­le we­ken tus­sen­uit en we zul­len dan be­slis­sen of ze wed­strijd­fit zijn. We gaan geen ri­si­co’s ne­men, want dan had­den we Plac­ca bij­voor­beeld ook kun­nen se­lec­te­ren. Maar de voor­be­rei­ding op vol­gend sei­zoen pri­meert. We zul­len ze­ker geen dom­me din­gen doen.”

Jan Van den Bergh is zon­dag geel ge­schorst, waar­door Ar­jan Swin­kels mis­schien nog eens zijn kans krijgt in het hart van de de­fen­sie. De Ne­der­lan­der ver­laat Beerschot Wil­rijk na dit sei­zoen en trekt naar KV Mechelen. “Maar het zou dom zijn om Ar­jan daar­om niet meer op te stel­len. Hij blijft een ge­wel­di­ge ver­de­di­ger die zijn ploeg goed kan aan­stu­ren.” Jan Van den Bergh is ge­schorst voor de der­by. De schorsing is on­ver­wacht om­dat de Beerschot Wil­rijk­ver­de­di­ger in de play-offs ‘slechts’ twee gele kaarten pak­te in de eer­ste twee wed­strij­den. Een spe­ler wordt nor­maal ge­zien pas na een der­de gele kaart ge­schorst. Maar om­dat hij ook in de pro­mo­tie­fi­na­le te­gen Cer­cle Brugge te­gen geel aan­liep, wordt die kaart er­bij ge­teld. Losa­da en Mes­sou­di ko­men te­rug na ziek­te en bles­su­re­leed. Pie­ter­maat, Plac­ca, Schaes­sens, Ta­nor en Oko­tie staan nog op non-ac­tief.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.