WEET JE WAT

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! -

In de­ze quiz­puz­zel wordt op el­ke re­gel een woord in­ge­vuld, waar­door de let­ters op de ver­ti­ca­le ge­kleur­de ko­lom een an­der woord vor­men. In de vak­jes met ge­lij­ke num­mers ko­men ge­lij­ke let­ters.

1 Wel­ke be­scherm­hei­li­ge van de mu­ziek heeft het or­gel als em­bleem? 2 Wie was de twee­de mens die voet op de maan zet­te? 3 Syn­the­ti­sche stof die wa­ter- en vuil­af­sto­tend is.

4 Hoe heet het tijd­stip waar­op de mees­te men­sen te­le­vi­sie kij­ken? 5 Een van de oud­ste tijd­me­ters die we ken­nen.

6 Wel­ke vo­gel wordt ook wel pe­per­vo­gel ge­noemd?

7 Wat is het sym­bool voor de che­mi­sche stof lu­te­ti­um?

8 Waar houdt een lo­go­pe­dist zich mee be­zig?

9 In de­ze Lon­den­se ar­bei­ders­wijk speel­de zich een Brit­se soap­se­rie af. 10 Van welk Frans de­par­te­ment is Bor­deaux de hoofd­stad?

11 Wel­ke Ts­je­chi­sche at­leet won drie­maal goud in Hels­in­ki in 1952? 12 Welk beest­je vond men vroe­ger veel op de moer­bei­boom? 13 Rus­si­sche staats­man die leef­de van 1878 tot 1953.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.