KAKURO

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! -

Van elk in te vul­len ge­tal is de som van de cij­fers ge­lijk aan het ge­tal in het grij­ze vak­je. Een ge­tal bo­ven een dia­go­na­le lijn heeft be­trek­king op de naar rechts in te vul­len cij­fers. Een ge­tal on­der een dia­go­na­le lijn is de som van de cij­fers die verticaal wor­den in­ge­vuld. De 0 wordt niet ge­bruikt en een ge­tal be­vat uit­slui­tend ver­schil­len­de cij­fers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.