Mo­nu­ment?”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

nog wel wat an­ders dan de Bra­bant­se Pijl: zes­tig ki­lo­me­ter lan­ger en een Worldtour­pe­lo­ton. Ook Dy­lan Teuns zal er staan. Hij toon­de vo­rig jaar in de Waal­se Pijl dat hij dit werk aan­kan. Val­ver­de won hier nog nooit. Mis­schien lig­gen de hel­lin­gen uit de Ar­den­nen hem iets be­ter dan de hel­lin­gen van de Amstel om­dat de in­span­ning lan­ger duurt. Maar als ik zag hoe hij in Dwars door Vlaan­de­ren ook vlot de fi­na­le reed, weet je dat hij dit ook aan kan. Ook met de ren­ners van de voor­bije kas­sei­klas­sie­kers houd ik re­ke­ning. In de Amstel is het niet veel meer berg­op dan in de Ron­de van Vlaan­de­ren. Als ze nog ge­mo­ti­veerd zijn, kun­nen ze ver ge­ra­ken.”

“Als ik win, is het een vijf­de keer en eve­naar ik het re­cord van Jan Raas. Maar ik ken Jan Raas niet. Pas en­ke­le maan­den na zijn vijf­de ze­ge werd ik ge­bo­ren. Hij moet een ster­ke ren­ner ge­weest zijn, want hij won te­gen een heel ster­ke ge­ne­ra­tie. Te­gen Mer­ckx, De Vlae­min­ck en Kui­per. Ik weet wel dat hij na zijn car­ri­è­re vol­le­dig heeft ge­bro­ken met de wie­ler­sport. Eer­lijk ge­zegd ben ik niet be­zig met dat re­cord. Re­cords, dat is pas voor na de car­ri­è­re. Wat ik mij soms wel af­vraag, is waar­om de Amstel geen mo­nu­ment is. Op ba­sis van wel­ke cri­te­ria wordt een koers een mo­nu­ment of niet. Ge­schie­de­nis? Pa­rijs Tours heeft ook een rij­ke ge­schie­de­nis, maar is ook geen mo­nu­ment. En de vijf koer­sen die nu een mo­nu­ment zijn, wa­ren toch ook geen mo­nu­ment van­af hun eer­ste edi­ties. Ik ken de pa­ra­me­ters niet die de UCI ge­bruikt om een be­paal­de koers tot mo­nu­ment uit te roe­pen. Ik ga er mij bin­nen­kort eens in ver­die­pen. Maar dat is iets voor na de klas­sie­kers. Eerst pro­be­ren mijn vijf­de Amstel te win­nen. Bij winst zou ik dit sei­zoen toch nog een soort van Stri­ve for 5 heb­ben ver­we­zen­lijkt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.