“Geen spijt van mijn keu­ze voor Ci­ty Pirates”

Aa­ron Le­nie komt am­per aan de bak en ver­kast na dit sei­zoen naar Rapid Leest

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (stdr)

Ci­ty Pirates gaat zon­dag op be­zoek bij Tienen. Na zijn goe­de pres­ta­tie vo­ri­ge week zit Aa­ron Le­nie op­nieuw in de Merk­sem­se se­lec­tie. Al had de 22-ja­ri­ge aan­val­ler zelf veel meer ver­wacht van zijn avon­tuur bij Ci­ty Pirates. Le­nie be­sloot dan ook om na één sei­zoen al­weer te ver­trek­ken in het Jef Mer­mans­sta­di­on en trekt na dit sei­zoen naar eer­ste­pro­vin­ca­ler Rapid Leest. “Ik had er meer van ver­wacht”, zegt Le­nie. “De voor­bije twee sei­zoe­nen speel­de ik bij twee­de­pro­vin­ci­a­ler Wijnegem en was ik toch een beet­je de man. Toen ik in een oe­fen­wed­strijd drie keer scoor­de te­gen Ci­ty Pirates, wil de club er mij per se bij. Ik heb de stap dan ge­zet, maar ei­gen­lijk heb ik de ver­wach­tin­gen nooit kun­nen in­los­sen. Half­weg de voor­be­rei­ding kreeg ik al geen kans meer. Ik geef toe, na­dien heb ik het hoofd ook wat la­ten han­gen. Maar wat wil je? De­ze si­tu­a­tie was nieuw voor mij, ik had nog nooit op de bank ge­ze­ten. Vo­rig week­end te­gen Has­selt had ik dan plots weer een voet in bei­de goals. Met­een mocht ik toch weer blij­ven en pre­zen de men­sen mijn men­ta­le weer­baar­heid. Maar ik had al ge­ko­zen voor een nieuw avon­tuur bij eer­ste­pro­vin­ci­a­ler Rapid Leest. Spijt van mijn komst naar Merksem heb ik niet. Door het ho­ge­re ni­veau op trai­ning heb ik hier veel bij­ge­leerd. Al­leen is het jam­mer dat ik zo wei­nig aan spe­len toe­kwam. Mijn doel blijft wel om zo snel mo­ge­lijk te­rug te ke­ren naar de na­ti­o­na­le reek­sen, dat ni­veau kan ik best aan. Ik denk nog al­tijd snel­ler dan spe­lers in eer­ste pro­vin­ci­a­le.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.