“Nog pro­be­ren om er het bes­te van te ma­ken”

Oli­vier Vertommen blijft na de­gra­da­tie niet bij de pak­ken zit­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (wp)

Sint-lenaarts krijgt van­avond het be­zoek van KFC Turn­hout. Nu de de­gra­da­tie ook ma­the­ma­tisch een feit is, staat er voor geel-groen he­le­maal niets meer op het spel. Toch wil Oli­vier Vertommen het sei­zoen graag nog op een def­ti­ge ma­nier af­slui­ten. “De de­gra­da­tie mag geen re­den zijn om het nu plots al­le­maal maar te la­ten lo­pen”, zegt Vertommen, die te­gen Turn­hout te­rug­keert uit schorsing. “Bo­ven­dien lig­gen we er­op ge­brand om die zwak­ke pres­ta­tie van vo­ri­ge week in Hoog­stra­ten van ons af te spe­len. Dat was echt niet goed. Ook voor de sup­por­ters, die ons al­tijd zijn blij­ven aan­moe­di­gen, wil­len we van­avond dan ook maar wat graag een tand­je bij­ste­ken. Ook on­ze coach Guy Ver­cau­te­ren ver­dient een waar­dig af­scheid voor zijn pe­ri­o­de als T1. De laat­ste maan­den heeft hij er al­les aan ge­daan om on­ze club te red­den. Het is ook hem niet ge­lukt om het tij te ke­ren, maar voor al­le in­span­nin­gen ver­dient hij toch een pluim. De komst van de bu­ren van Turn­hout lijkt me daar de ide­a­le ge­le­gen­heid voor. Of we nu ge­de­gra­deerd zijn of niet, het blijft ge­woon een mooie af­fi­che. Je hoort het, we gaan echt nog pro­be­ren om er het bes­te van te ma­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.