“Plan meer par­keer­plaat­sen aan de rand”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - (cwil)

Marleen Cop­pens is ge­rant van kle­ding­win­kel Ul­la Pop­ken op de Meir­brug in Ant­wer­pen. “Het is een goed idee om de bin­nen­stad van Ant­wer­pen au­to­luw te ma­ken”, zegt ze. “De mees­ten van on­ze klan­ten ko­men met de tram of de bus. Ze par­ke­ren hun au­to aan de rand van de stad. Het is wel jam­mer dat er zo wei­nig par­keer­plaat­sen op de rand­par­kings zijn. Een col­le­ga heeft in twee maan­den twee keer een boe­te van 110 eu­ro ge­kre­gen om­dat ze zich op de park-and-ri­de op Lin­ker­oe­ver in het gras had ge­par­keerd. Er was nu een­maal geen par­keer­plaats meer vrij. Ik vind dat de stad ge­noeg par­keer­plaat­sen moet voor­zien voor ze boe­tes uit­schrijft. Dat is nu he­laas niet het ge­val. De au­to­lu­we bin­nen­stad moet dus ge­paard gaan met on­der­steu­nen­de maat­re­ge­len.”

FO­TO JO­RIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.