“Zon­der au­to geraak ik niet bui­ten de stad”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - (cwil)

Christina Des­wert (58) woont in de Ta­bak­vest in de the­a­ter­buurt van de Ant­werp­se bin­nen­stad. “Het au­to­luw ma­ken van de bin­nen­stad is rap­per ge­zegd dan ge­daan”, zegt ze. “Nie­mand wil bij mij op be­zoek ko­men, om­dat men­sen hier 8 eu­ro moe­ten be­ta­len om hun au­to drie uur te par­ke­ren. Ik heb twin­tig jaar geen au­to ge­had. Tien jaar ge­le­den heb ik er dan toch maar een ge­kocht om­dat ik an­ders niet meer bui­ten de stad geraak. Met de au­to ben ik in een kwar­tier aan het zwem­bad in Wil­rijk. Met de bus doe ik er een uur over en moet ik on­der­weg nog over­stap­pen. Ik moet na die bus­rit nog een eind stap­pen. ’s Avonds laat zijn er vaak geen bus­sen te­rug.” “Het idee om par­keer­plaat­sen voor de buurt­be­wo­ners te cre­ë­ren in par­keer­ga­ra­ges is ook te kort door de bocht. Ik zie er te­gen­op om met zwaar ge­la­den bood­schap­pen­tas­sen hon­der­den me­ter te stap­pen. Ze­ker in de win­ter. En voor de min­der mo­bie­le be­wo­ners is dat he­le­maal niet haal­baar.”

FO­TO VICTORIANO MORENO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.