Recht­bank te klein voor pro­ces te­gen ABVV’ERS

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - (vdaa)

ANT­WER­PEN Zo’n twee­hon­derd vak­bonds­mi­li­tan­ten heb­ben gis­te­ren hun steun be­tuigd aan de Ant­werp­se voor­zit­ter Bru­no Ver­lae­ckt en Tom De­vogt, een af­ge­vaar­dig­de in de che­mie. Bei­de vak­bonds­lui wor­den door het par­ket ver­volgd we­gens be­lem­me­ring van het ver­keer, tij­dens de gro­te blok­ka­des in de Ant­werp­se ha­ven in 2016. Om­dat er zo veel mi­li­tan­ten op­daag­den, ver­huis­de de recht­bank naar een gro­te­re zaal, maar die bleek zelf te klein. Het dossier zal op 15 ju­ni wor­den be­han­deld.

FO­TO WIM HEN­DRIX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.