Weer 15.000 li­ter drugs­af­val ont­dekt

In Noord-lim­burg is voor de der­de keer op rij in drie da­gen een gro­te hoe­veel­heid drugs­af­val aan­ge­trof­fen. De­ze keer gaat het om 15.000 li­ter in een opleg­ger in Over­pelt.

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - (nv, blg)

Met woens­dag 17.000 li­ter in Lom­mel en 11.000 li­ter in Neer­pelt spreekt het Lim­burg­se par­ket van een re­cord­vangst aan drugs­af­val.

Het par­ket van Lim­burg blijft on­ver­dro­ten de strijd ver­der­zet­ten te­gen de dum­ping van drugs­af­val. “De gro­te hoe­veel­heid drugs­af­val is schrik­ba­rend. Met het af­val van een opleg­ger die re­cent is op­ge­do­ken, kan men een mil­joen xtc-pil­len of een half mil­joen am­fe­ta­mi­ne­ta­blet­ten pro­du­ce­ren. Vroe­ger de­den we een vondst van een paar va­ten, maar nu gaat het om vol­le­dig ge­vul­de op­leg­gers”, zegt persma­gi­straat Pie­ter Strau­ven. Het ge­recht houdt er re­ke­ning mee dat het af­val dat is op­ge­do­ken van één groot lab af­kom­stig is, maar het kun­nen ook meer­de­re la­bo­ra­to­ria zijn. Mo­ge­lijk be­vindt de pro­duc­tie­plaats zich in Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.