Te­o­do­r­c­zy­ck gooit ti­tel­strijd in Play-off 1 weer he­le­maal open

An­der­lecht maakt in­druk, maar coach Van­hae­ze­brou­ck coun­tert nieuw ge­loof in ti­tel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA -

Hein Van­hae­ze­brou­ck had nog ge­zegd dat winst van zijn ploeg Club Brug­ge wel­eens aan het twij­fe­len zou kun­nen bren­gen. En An­der­lecht won, over­tui­gend. Waar­op Van­hae­ze­brou­ck, van wie Luc De­vroe be­ves­tig­de dat hij ook vol­gend sei­zoen nog coach is, na de match toch zijn best deed om de eu­fo­rie te tem­pe­ren. Maar feit is wel: An­der­lecht doet weer mee voor de ti­tel.

Het hing al voor de match in de lucht, zo­als de An­der­lecht­fans te­keer­gin­gen: An­der­lecht zou recht­staan. Weer eens. En dat deed paars-wit ook. Met plots wel uit­ste­kend en do­mi­nant voet­bal. “Het was mis­schien wel on­ze bes­te eer­ste helft van het sei­zoen”, zei Hein Van­hae­ze­brou­ck ach­ter­af. En hij ken­de daar de re­den voor: “Nooit eer­der heb­ben mijn spe­lers zo goed uit­ge­voerd wat we had­den af­ge­spro­ken. Dit kon­den we ook al in een paar Eu­ro­pe­se mat­chen, maar nu kwam het er he­le­maal uit. En te­gen een heel ster­ke ploeg als Club Brug­ge, cha­peau. We cre­ëer­den zo­veel kan­sen: uit com­bi­na­ties, uit do­mi­nan­tie, uit de coun­ter. En dan nog een goal uit een vrij­staan­de fa­se. Het was ook voor­al door een ge­brek aan ma­tu­ri­teit dat we de match niet eer­der kon­den af­ma­ken. Ui­t­ein­de­lijk moesten we wel wat in­zak­ken, maar we ga­ven toch nau­we­lijks wat weg. En dan had­den we bij die goal van Dia­by het ge­luk dat hij een heel klein beet­je bui­ten­spel stond én dat er een vi­deo­ref was die het heeft ge­zien. Want dat deed hij te­gen Gent met die fout op Spa­jic niet.”

Van­hae­ze­brou­ck zag ook dat zijn sterk­hou­ders (ein­de­lijk) wa­ren op­ge­staan. “Dendon­c­ker, Obrado­vic, Te­o­do­r­c­zyk en Marko­vic… Ze heb­ben heel hard ge­werkt. En Sa­ele­mae­kers wordt stil­aan een fe­no­meen. Die is nog maar 18 jaar, hé! Jam­mer dat we hem door een bles­su­re mis­schien even kwijt zul­len zijn.”

De ex­plo­sie van vreug­de toen Ver­ten­ten af­floot, het was lang ge­le­den in het Van­den Stock­sta­di­on. De oer­schreeuw van Sels, hoe Dendon­c­ker blééf dan­sen, Tre­bel die wild zwaai­de naar al­le tri­bu­nes: Ie­der­een mee uit het dak!. Boeckx die Teo in al zijn vreug­de on­stui­mig om­ver­ke­gel­de… Ze wis­ten het, ze be­sef­ten het: Club is

FOTO BELGA

FOTO'S BELGA

An­der­lecht aan het feest, maar de coach wil niet te po­si­tief spre­ken over de ti­tel­kan­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.