Zee­s­couts va­ren op­nieuw uit

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD EN RAND -

Met de fees­te­lij­ke ope­ning van het vaar­sei­zoen is zon­dag het hoog­te­punt van het jaar voor de zee­s­couts op Lin­ker­oe­ver ge­pas­seerd. Na de lan­ge win­ter­maan­den mo­gen de le­den van­af nu op­nieuw het wa­ter op. De klein­sten op het Gal­gen­weel, de ou­de­re le­den op de Schel­de. In de win­ter blij­ven de zee­s­couts op land om spel­le­tjes te spe­len en de bo­ten te on­der­hou­den. “We do­pen van­daag ook tien nieu­we boot­jes voor de 8- tot 11-ja­ri­gen en twee nieu­we zeil­bo­ten voor de 11tot 13-ja­ri­gen”, zegt Bram Ver­meu­len, groeps­lei­der van de eer­ste zee­s­couts. Zo’n 350 le­den kwa­men zon­dag sa­men om het nieu­we vaar­sei­zoen in te zet­ten. Op 29 april is er een pro­beer­dag om nieu­we le­den aan te trek­ken. “In te­gen­stel­ling tot veel an­de­re scouts­groe­pen heb­ben wij een gro­te lei­dings­ploeg en nog plaats voor nieu­we le­den.”

FOTO VICTORIANO MORENO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.