Vier slecht­val­ken ge­bo­ren in schoor­steen bij Ag­fa-Ge­vaert

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD EN RAND -

Goed nieuws voor het kop­pel slecht­val­ken dat in de nest­kast aan de schouw van Ag­fa-Ge­vaert in Mortsel ver­blijft. Hun vier ei­e­ren zijn za­ter­dag uit­ge­ko­men. De vier slecht­valk­jes in de ze­ven­tig me­ter ho­ge schoor­steen stel­len het goed. Na­tuur­punt Land van Rey­en, Vo­gel­be­scher­ming Vlaan­de­ren, de stad Mortsel en Ag­fa-Ge­vaert be- gon­nen in 2002 met het nest­kas­ten­pro­ject om slecht­val­ken te lok­ken. On­der­tus­sen is de nest­kast goed voor 23 slecht­valk­jes, waar­van er een het niet over­leef­de na een val. Dit jaar was het heel span­nend, om­dat de ei­e­ren ge­legd wer­den in de pe­ri­o­de dat het nog ste­vig aan het vrie­zen was. (rvre) www.ag­fa.be/slecht­val­ken/web­cam/

FOTO AG­FA-GE­VAERT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.