Voor 25.000 eu­ro ge­sto­len

Op­nieuw in­braak in Lan­ge Koe­poort­straat

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD EN RAND -

In­bre­kers heb­ben op­nieuw hard toe­ge­sla­gen in de Lan­ge Koe­poort­straat. Bij fiets­win­kel Bi­ke Pro­ject maak­ten die­ven voor 25.000 eu­ro buit. “We over­we­gen om er­mee te stop­pen”, zegt uit­ba­ter Daan Ter­cla­vers.

De in­braak da­teert van zon­dag­mor­gen, rond 6u. Op de be­wa­kings­beel­den van Bi­ke Pro­ject is te zien hoe en­ke­le pro­fes­si­o­ne­le die­ven de win­kel bin­nen­drin­gen via de ach­ter­zij­de en op zoek gaan naar du­re koers­fiet­sen. “Ze heb­ben de duur­ste mo­del­len van Bi­an­chi en Schin­del­hau­er mee­ge­no­men”, zucht Ter­cla­vers. “Be­hal­ve ne­gen fiet­sen, heb­ben ze ook een iMac, een iPad en 250 eu­ro cash uit de kas­sa mee­ge­no­men.

De in­bre­kers kon­den meer dan een uur hun gang gaan. “Het alarm is af­ge­gaan, maar blijk­baar heeft nie­mand iets op­ge­merkt. Rond 8u kreeg ik be­richt van de alarm­cen­tra­le dat er po­li­tie in de win­kel was.”

Sinds be­gin april wer­den in de Lan­ge Koe­poort­straat al ver­schil­len­de in­bra­ken ge­re­gi­streerd. In de mees­te ge­val­len ging het om in­bra­ken in han­dels­za­ken waar­bij de da­der(s)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.