Kort

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Os­hin De­rieuw heeft zich in het Noord-Fran­se Hé­n­in-Bau­mont op­nieuw tot WBF-kam­pi­oen bij de su­per­licht­ge­wich­ten ge­kroond. De 30-ja­ri­ge Roe­se­laar­se, die bokst on­der Fran­se vlag, klop­te de Do­mi­ni­caan­se Li­na Te­ja­da (25) op pun­ten.

GOLF

Ni­co­las Colsaerts ein­dig­de op het Open de Espa­ña (Eu­ro­pean Tour) als 24ste. Tho­mas De­try haal­de de cut niet. Skif­feur Han­nes Obre­no heeft goud be­haald op de Me­mo­ri­al Pa­o­lo d’Alo­ja in het Ita­li­aan­se Pie­di­lu­co. Het be­te­ken­de zijn eer­ste in­ter­na­ti­o­na­le over­win­ning se­dert de Spe­len van Rio. Ook Ru­ben So­mers won zijn ra­ce. Eve­li­ne Pele­man was goed voor twee keer zil­ver, net als het duo Tim Brys Niels Van Zand­weg­he. Pier­re De Loof - Ru­ben Clae­ys pak­ten brons. Oli­vier Phi­lip­pa­erts (H&M Le­gend of Lo­ve) is in Pa­rijs vijf­de ge­ëin­digd in de fi­na­le van de We­reld­be­ker. Pie­ter De­vos (Espoir) werd ne­gen­de. De Ame­ri­kaan­se Bee­zie Mad­den won voor de twee­de keer, voor haar land­ge­noot De­vin Ry­an en de Zweed Hen­rik von Ec­ker­man. Het ge­meng­de duo Mar­te Snoeck en Bram Rött­ger heeft brons ver­o­verd op het WK acro­gym in Ant­wer­pen. De man­nen vier met daar­in Noam Pa­tel, Han­nes Gar­ré, Jo­nas Ant­hoon en Bram Geu­sens ein­dig­de met 29.040 op een vijf­de plaats. Het duo Ki­li­an Gof­faux - Ro­bin Cas­se strand­de op de acht­ste en laat­ste plaats van de fi­na­le. Bij de vrou­wen was er een zes­de plaats voor Le­na De Moor, Eva Hy­de en An­na Hy­de. Ro­main Bar­det ver­loor za­ter­dag in de sprint in Quim­per de Tour du Fi­nis­tè­re van Jo­na­than Hi­vert. On­der de ne­gen vluch­ters zat met Jim­my Jans­sens (vijf­de) van Ci­bel-Ce­bon ook een land­ge­noot. Bar­det rijdt de­ze week de Waal­se Pijl en Luik - Bas­te­na­ken Luik.

Bert De Bac­ker (Vi­tal Con­cept) moest za­ter­dag­och­tend ziek for­fait ge­ven voor het Bre­toen­se twee­luik.

Egan Ber­nal (Sky) heeft de trai­ning her­vat na­dat hij in de slot­etap­pe van de Ron­de van Ca­ta­lonië zijn sleu­tel­been en schou­der­blad had ge­bro­ken.

Da­niel Fe­li­pe Mar­ti­nez (EF-Dra­pac) maakt woens­dag zijn co­me­back in de Waal­se Pijl na­dat hij eind maart met een her­sen­schud­ding het slacht­of­fer was ge­wor­den van ver­keers­agres­sie.

De Ma­rok­kaan­se se­lec­tie is uit de Ron­de van Ma­rok­ko ge­stapt. De thuis­ren­ners de­den dat als vorm van pro­test. Ze zijn de mar­gi­na­li­se­ring door hun ei­gen na­ti­o­na­le fe­de­ra­tie beu.

Chan­tal Blaak schreef in de Am­stel Gold Ra­ce ge­schie­de­nis voor de Ne­der­land­se vrou­wen­sport. In een sprint met drie werd ze – in wel­is­waar pas de twee­de edi­tie – de al­ler­eer­ste we­reld­kam­pi­oe­ne ooit die de Am­stel Gold Ra­ce won.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.