Twee da­gen, vijf mat­chen, twee ti­tels

Eli­se Mer­tens wint haar der­de en­kel­tor­nooi en klimt naar bes­te ran­king ooit

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT - (pdk)

Eli­se Mer­tens (22) be­sloot een on­men­se­lijk druk week­end in Lu­ga­no met twee ti­tels. Na­dat ze eerst de Wit-Rus­si­sche Sa­balen­ka had ge­klopt in de fi­na­le van het en­kel­spel, deed ze er met­een daar­na een vol­gen­de ti­tel bij. Aan de zij­de van Kir­sten Flip­kens gaf ze die­zelf­de Sa­balen­ka nog eens het na­kij­ken in het dub­bel. Van­daag staat ze dank­zij haar der­de tor­nooi­winst in het en­kel­spel ze­ven­tien­de op de we­reld­ran­king, voor­lo­pig haar bes­te plaats ooit.

Het en­thou­si­as­me leek noch­tans een beet­je be­koeld na een storm­ach­tig sei­zoen­be­gin van de Lim­burg­se uit Ha­mont, die zich se­dert het be­gin van de­ze maand weer laat coa­chen door de Ne­der­lan­der Vlees­hou­wers, ter­wijl vriend Rob­be Ceys­sens op­nieuw ging wer­ken aan de aca­de­mie van Kim Clijs­ters. Mer­tens open­de haar cam­pag­ne met een twee­de tor­nooi­winst op een rij in het Au­stra­li­sche Ho­bart en deed daar met­een een ver­ba­zen­de hal­ve fi­na­le op de Au­stra­li­an Open boven­op. Daar­na was het al­le­maal wat min­der, met een snel ein­de in Do­ha, Du­bai, In­di­an Wells en - toch der­de ron­de - in Mi­a­mi.

Niet dat ze de voor­bije week in het Zuid-Zwit­ser­se Lu­ga­no klep­pers van we­reld­for­maat moest vloe­ren voor de der­de ti­tel van haar car­ri­è­re, maar de op­dracht was even­min sim­pel. Al­vast het voor­bije week­end niet. De re­gen gooi­de het he­le sche­ma zo­da­nig over­hoop dat Mer­tens za­ter­dag nog zo­wel kwart­fi­na­le als hal­ve fi­na­le moest spe­len: eerst drie sets te­gen de Duit­se Bart­hel (WTA

68), daar­na nog eens drie te­gen de WitRus­si­sche Ve­ra Lap­ko (WTA 130), en ten slot­te ook nog een hal­ve fi­na­le in het dub­bel­spel met Flip­kens.

“Dat was echt niet ge­mak­ke­lijk”, zucht­te ze. “Ach­ter­af ben ik na­tuur­lijk blij dat ik heb door­ge­zet. In Lu­ga­no dan nog, waar heel lang ge­le­den mijn groot­ou­ders op hu­we­lijks­reis toef­den.”

Gis­te­ren oogst­te ze de be­lo­ning met 7-5 en

6-2 te­gen de 19-ja­ri­ge Sa­balen­ka (WTA 61) én 6-1, 6-3 in de fi­na­le van het dub­bel te­gen al­weer de ar­me Sa­balen­ka en haar land­ge­no­te

Lap­ko.

FOTO EPA-EFE

Eli­se Mer­tens heeft op­nieuw de bre­de glim­lach na een wat min­de­re pe­ri­o­de. In Lu­ga­no schreef ze haar der­de en­kel­tor­nooi­winst bij op haar pal­ma­res.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.