“Ik zie scherp­te, be­zie­ling én een groot hart”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

Lim­burg­se of Bra­bant­se, hoor. Maar we zit­ten ook aan 44 pun­ten, een vier­de plek, za­ken die on­ver­hoopt zijn. Goed voor de ei­gen­waar­de, want Tie­nen speel­de met en­ke­le jon­gens die in de vroe­ge­re twee­de klas­se heb­ben ge­speeld.”

En wat nu, de ko­men­de we­ken? “Win­nen te­gen Sint-Le­naarts, on­ze laat­ste thuis­match. Als we zes op zes zou­den pak­ken, zit­ten we aan vijf­tig pun­ten. Hoe mooi zou dat niet zijn? Ie­der­een blijft scherp voor de dag ko­men, ja. Ik zie ech­te be­zie­ling én een groot hart. dat zijn toch al­le­maal po­si­tie­ve za­ken voor een pro­mo­ven­dus. De ou­de­ren, zo­als Dree­sen, Sa­bab­ti en Van Ho­ve, zor­gen voor die spi­rit, ja. Ze ac­te­ren zelf al­le­maal op een hoog ni­veau en sleu­ren zo de jon­ge­ren mee. Als coach is dat na­tuur­lijk ple­zant, daar moet ik geen te­ke­ning bij ma­ken”, be­sluit een la­chen­de Van Heur­ck.

STIJN DRUANT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.