Kort

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

ZAALVOETBAL BZVB 2DE KLAS­SE ZVK Ho­ve ste­vig twee­de ZVK Ho­ve won in twee­de na­ti­o­na­le de top­per te­gen Ste­ke­ne met 9-8 en staat nu ste­vig op de twee­de plaats op am­per één punt van kop­lo­per Ho­boken Ster. (ma­be) TAFELTENNIS BEKER VAN BEL­GIË (M) So­k­ah Ho­boken

So­k­ah Ho­boken speelt van­avond om 20.00u in ei­gen huis de hal­ve fi­na­le van de Beker van Bel­gië. De Ho­boke­naars mik­ken vol op de fi­na­le die op 10 mei in Ho­boken ge­speeld zal wor­den. (ma­be) ATLETIEK VIJF MIJL VAN SCHO­TEN Ze­ge voor Ke­vin Ken­nis

Ke­vin Ken­nis heeft za­ter­dag de stra­ten­loop van de Scho­ten­se KAVVVat­le­tiek­club SAV op z’n naam ge­schre­ven. Op de on­ge­brui­ke­lij­ke af­stand van 5 mijl haal­de hij het in 27’35. Hij kreeg ste­vig weer­werk van de 46-ja­ri­ge Dirk Ver­mei­ren (twee­de in 27’56) die tot diep in de wed­strijd mee­kon met Ken­nis. Maar in de laat­ste ki­lo­me­ters kon de lo­per uit Bor­ger­hout af­stand ne­men. Lo­ka­le SAV-at­leet Dries Van Dy­ck (28’34) werd der­de. Vic­ky Ley­sen fi­nish­te als eer­ste vrouw in 34’13. Er was ook een wed­strijd over 3 mijl (4,8km). Daar­in liet voor­al de win­na­res bij de vrou­wen El­ke Beer­lings zich op­mer­ken met een mooie tijd van 17’53. (basp) TRIATLON XTERRA MALTA Geert Lau­rys­sen zes­de

Drie Bel­gen ston­den zon­dag aan de start van de Xterra triatlon (triatlon op ex­treem ruig of­froad­ter­rein) in Malta. Geert Lau­rys­sen uit Brecht werd er zes­de in 2u25’25. Na een moei­lij­ke zwem­beurt (gol­ven) zet­te hij een ster­ke moun­tain­bi­ke­proef neer op het tech­ni­sche par­cours. De ex-mo­tor­cros­ser re­a­li­seer­de de snel­ste fiet­s­tijd en kwam zo in de voor­ste ge­le­de­ren post­vat­ten. In het lo­pen hield hij aar­dig stand. Door een jam­me­re par­cours­ver­gis­sing op het ein­de kwam hij ui­t­ein­de­lijk vijf se­con­den te­kort voor de vijf­de plaats. Burch­te­naar Tim van Dae­le werd zes­tien­de in 2u40’44. Bij de vrou­wen werd Ine Cou­cuyt ne­gen­de in 3u06’50. (basp)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.