“Er zijn nog werk­punt­jes”

Ka­trien Ver­stuyft is in de Challenge triatlon (1,9 km zwem­men, 90 km fiet­sen en 21,1 km lo­pen) van Rome vier­de ge­ëin­digd. So­fie Goos werd elf­de.

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (basp)

Ver­stuyft zet­te in Rome een mooie in­haal­ra­ce neer. Aan de fi­nish moest ze en­kel de Brit­se win­na­res Bow­ner, Da­pe­na en Bal­del­lou voor zich dul­den.

“In het be­gin van het zwem­men ge­raak­te ik even met mijn hand in de boei­en waar­door ik net de aan­slui­ting met een goed groep­je mis­te”, ver­telt Ver­stuyft. “Ik lag niet meer in de voe­ten en moest af­ha­ken, maar het zwem­ni­veau van die groep lag mis­schien wel iets ho­ger dan dat van mij. Ik viel te­rug in een twee­de groep­je. Tij­dens het fiet­sen ben ik dan op­ge­scho­ven naar de zes­de plaats en in het lo­pen naar de vier­de plaats.”

“Over mijn fiet­sen ben ik het minst te­vre­den. Ik trap­te niet de wat­ta­ges die ik hoop­te te trap­pen en ik kreeg ook last van een kramp en ik viel een keer. De wis­sel naar het lo­pen ging ook heel moei­zaam. Ik zie dus ze­ker nog werk­punt­jes. Zon­der de kramp en zon­der de val had er mis­schien een der­de plaats in­ge­ze­ten. Het num­mer drie hing in het fiet­sen lan­ge tijd ach­ter mij, maar ik moet be­ken­nen dat zij sterk ge­lo­pen heeft.”

Het po­si­tie­ve ge­voel over­heerste bij Ver­stuyft. “Een eer­ste wed­strijd van het sei­zoen is nooit evi­dent. Dus al bij al ben ik heel te­vre­den over mijn vier­de plaats om­dat er een zeer sterk deel­ne­mers­veld aan de start stond en om­dat ik voel dat ik nog veel pro­gres­sie kan boe­ken. Te­gen­over de full­ti­me profs kom ik nog wat kracht te­kort. Ik heb dui­de­lijk weer een stap voor­uit ge­zet. Als ik goed her­stel van de ra­ce, loop ik zon­dag de Ant­werp Ten Mi­les lo­pen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.