“We be­le­ven mo­men­teel fan­tas­ti­sche we­ken”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO - (stdr)

Ci­ty Pirates pak­te zon­dag ook de scalp van Tie­nen. De Merk­sem­na­ren staan nu vier­de en ken­nen al­weer een boe­ren­jaar. Wat de hoe­ra­stem­ming een beet­je drukt, is het feit dat de club geen li­cen­tie voor de eer­ste ama­teur­klas­se aan­vroeg.

Ci­ty Pirates liet geen spaan­der heel van Tie­nen. 1-4 werd het, dus stap­ten de her­stel­de Ste­fan Del­a­li­eux en maats vol­daan de bus naar huis op.

“Voor de rust ging het noch­tans niet echt ge­mak­ke­lijk”, zegt Del­a­li­eux. “Er zat te wei­nig schwung in ons spel. We wa­ren dan ook blij met de 1-1 aan de rust. Na­dien zijn we wak­ker­ge­schud, ter­wijl Tie­nen het on­ge­luk over zich­zelf uit­riep. We be­le­ven fan­tas­ti­sche we­ken. Bo­ven­dien wil­len we de an­de­re Ant­werp­se clubs nog hel­pen en zelf in die top blij­ven. Jam­mer dat de li­cen­tie er niet komt, maar het is ook schan­da­lig wat de voet­bal­bond al­le­maal eist van een club als de on­ze. Ie­der­een wil zo hoog mo­ge­lijk spe­len, maar de bond maakt dat met al die ei­sen on­mo­ge­lijk. Als je ziet dat maar en­ke­le ploe­gen een li­cen­tie wil­len of kun­nen aan­vra­gen, moet je je toch vra­gen stel­len.”

Maar li­cen­tie of niet, de spe­lers wil­len de vier­de plaats be­hou­den.

“We zul­len ons­zelf mo­ti­ve­ren, want we wil­len iets blij­ven bren­gen. Die vier­de plek vast­hou­den is een groot doel. Oké, we trai­nen iets min­der in­ten­sief dan als we een eind­ron­de voor de boeg zou­den heb­ben, maar de in­zet is er nog steeds. Ci­ty Pirates zal al­tijd het veld op­stap­pen om te win­nen. Die men­ta­li­teit ren­deert, hé”, be­sluit een dui­de­lijk nog erg am­bi­ti­eu­ze Del­a­li­eux.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.