“Be­we­zen dat de trai­ner op mij kan re­ke­nen”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

On­danks het goe­de voet­bal en en­ke­le pri­ma kan­sen bleef Cap­pel­len za­ter­dag te­gen Duf­fel ste­ken op een te­leur­stel­lend 1-1 ge­lijk­spel. “Dan moe­ten we de kaap van de veer­tig pun­ten maar ron­den in de laat­ste twee wed­strij­den”, zegt Kab­ba Cham.

In het eer­ste kwar­tier zag het er noch­tans even naar uit dat Cham een groot aan­tal zou heb­ben in de mo­ge­lij­ke ze­ge van Cap­pel­len.

“Ik zat in­der­daad met­een goed in de wed­strijd en al in de ope­nings­mi­nuut werd ik on­der­uit­ge­haald in het straf­schop­ge­bied”, zegt de Cap­pel­se mid­den­vel­der. “Maar de straf­schop van Rob­be Kil werd ge­stopt. Even la­ter bracht ik And­re­as De­stoop al­leen voor de Duf­fel­se doel­man, maar op­nieuw hield die ons van suc­ces. Zo had ik bij­na een voet in twee be­slis­sen­de fa­ses, maar het mocht niet zijn. Even la­ter was het dan ge­luk­kig toch raak via Ma­thys­sen.”

Hoe­wel Cham pas voor de eer­ste keer sinds de win­ter­stop aan de af­trap kwam, hield hij een goed ge­voel over aan zijn wed­strijd. “Ik heb be­we­zen dat de trai­ner op me kan re­ke­nen. De he­le te­rug­ron­de heb ik ge­suk­keld met al­ler­lei klei­ne bles­su­res, waar­door ik niet in mijn rit­me ge­raak­te. Nu voel ik me ein­de­lijk te­rug in or­de, ho­pe­lijk krijg ik nog en­ke­le speel­kan­sen. Ik wil de club nog iets te­rug­ge­ven voor het tof­fe sei­zoen dat ik hier mee­maak­te. Ik heb enorm veel op­ge­sto­ken en mag zeg­gen dat ik hier een be­te­re spe­ler ben ge­wor­den, zo­als op als naast het veld. Het bank­zit­ten was nieuw voor mij, maar heeft me als spe­ler ook ster­ker ge­maakt. Wat de toe­komst brengt, is nog niet ze­ker. Ik zie wel wat er op mij af­komt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.