“Match in Luik wordt nu wel heel be­lang­rijk”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT REGIO -

In de play­downs van eer­ste na­ti­o­na­le deed Ol­se Merk­sem vo­ri­ge za­ter­dag een slech­te zaak. De jon­gens van coach Pio­tr Ko­nitz ver­lo­ren met 24-22 op het veld van Hout­ha­len en za­gen tot over­maat van ramp ook We­zet de ze­ge pak­ken bij Ey­nat­ten. “Dat wij gaan ver­lie­zen bij Hout­ha­len, is ei­gen­lijk niet zo on­lo­gisch”, zegt Ol­se-voor­zit­ter Gui­do Hens. “Al­leen doet de ze­ge van We­zet op het veld van Ey­nat­ten bij ons de wenk­brau­wen fron­sen. Maar goed, er is nog geen man over­boord. Al­les staat al­leen nog wat dich­ter bij me­kaar. Er ko­men nu plots weer vier ploe­gen in aan­mer­king voor de­gra­da­tie. On­ze wed­strijd op het veld van We­zet heeft ook nog wat meer aan be­lang ge­won­nen. Die match moe­ten we ab­so­luut win­nen. Door de finale van de Bel­gi­sche beker ligt de com­pe­ti­tie vol­gend week­end even stil, zo­dat wij twee we­ken tijd heb­ben om ons op­ti­maal voor te be­rei­den op de con­fron­ta­tie met de Lui­ke­naars.”

Sas­ja 2 ze­ker van de­gra­da­tie

In twee­de klas­se ging Sas­ja 2 eer­vol met 2925 on­der­uit bij lei­der Kort­rijk. Door de ne­der­laag is het nu ook wis­kun­dig ze­ker dat de Ho­boke­na­ren de­gra­de­ren en vol­gend sei­zoen in liga 1 aan de slag moe­ten.

’t Noor­den ze­ker van pro­mo­tie

In liga 3 won ’t Noor­den, on­danks het mis­sen van een vijf­tien­tal open kan­sen, met rui­me 37-23 cij­fers van Groot-Bij­gaar­den. Het is zo ze­ker van pro­mo­tie naar liga 2.

DHW Ant­wer­pen maakt nog kans op ti­tel

In de play­downs van de hoog­ste vrou­wen­reeks won DHW Ant­wer­pen na een schit­te­ren­de twee­de helft met 31-28 van Waasmunster. Aan de rust ston­den de Ant­werp­se vrou­wen nog 15-18 in het krijt, maar na de pau­ze zet­ten ze knap or­de op za­ken. Met nog twee wed­strij­den te spe­len, maakt DHW nog al­tijd kans op de ti­tel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.