Fans op reis

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORT -

Axel is een trou­we sup­por­ter van R. Ant­werp FC. On­langs ging hij sa­men met zijn zo­nen Ian en Luiz en zijn doch­ter Ruby Lee op ci­ty­trip naar New York.

Wie zich­zelf in een op­val­lend de­cor fo­to­gra­feer­de of liet fotograferen met at­tri­bu­ten van zijn of haar fa­vo­rie­te club of een fo­to uit de ou­de doos van zich­zelf met een sup­por­ters­at­tri­buut heeft, mag die fo­to’s mai­len naar gvas­port@con­cen­tra.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.