CRYPTOGRAM

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPEL -

HO­RI­ZON­TAAL

1 Het hoofd van he­mel en aar­de? (9) 5 Hij plant een aard­ap­pel. (5) 8 Neem het een tijd in be­raad! (3) 9 Het aan­zien van vroe­ger. (3) 10 Hoog die­ren­voed­sel. (3) 11 Va­der, stop bij de spa­ghet­ti. (5) 12 En 500 als laat­ste. (3)

13 Krach­ti­ge golf. (9)

VER­TI­CAAL

1 Vocht juist ho­ri­zon­taal. (8) 2 'Het vijf­de bord­spel,' zei ik. (3) 3 Be­trek­ke­lijk aan­wij­zend. (3) 4 Ca­na­dees hon­den­ei­land. (8) 5 Werk­tuig dat krin­gen geeft. (6) 6 Apos­te­len die na el­ven ko­men. (6) 7 Kleu­rig ge­was. (6)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.