NMBS: “Check eerst of uw trein rijdt”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland - (tvb)

Van­daag en mor­gen leg­gen de NMBS-werk­ne­mers van een drie­tal vak­bon­den het werk neer. De sta­king is een nieu­we test voor de mi­ni­ma­le dienst­ver­le­ning bij het spoor, die voor­ziet dat een op de drie trei­nen zal rij­den. Er wordt ge­fo­cust op de och­tend- en avond­spits, en dan voor­al op de IC-trei­nen die gro­te ste­den met el­kaar ver­bin­den.

Bij de eer­ste toe­pas­sing van de mi­ni­ma­le dienst­ver­le­ning, op 29 en 30 ju­ni, re­den de trei­nen die wer­den aan­ge­kon­digd daad­wer­ke­lijk uit, maakt de NMBS zich sterk. Hoe dan ook waar­schuwt de maat­schap­pij voor “zwaar ver­stoord trein­ver­keer” en ze raadt aan om de dienst­ver­le­nin­gen na te kij­ken op de web­si­te of de app voor­al­eer naar het sta­ti­on te ver­trek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.