“Een leer­rij­ke en tof­fe er­va­ring”

Ja­nie De Naey­er haalt hal­ve fi­na­le op de 100 me­ter

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Sport Regio -

Ja­nie De Naey­er heeft op het EK scholieren in het Hon­gaar­se Gy­or haar doel­stel­ling, de hal­ve fi­na­le ha­len, be­reikt. “Ik vond het een leer­rij­ke en tof­fe er­va­ring”, zegt de 16-ja­ri­ge spurt­ster uit Bras­schaat.

Ja­nie De Naey­er haal­de de hal­ve fi­na­le op de 100 me­ter op het EK scholieren. In haar reeks werd ze der­de in 12”00. Vol­doen­de om recht­streeks door te sto­ten naar de vol­gen­de ron­de. In de hal­ve fi­na­le strand­de ze op de vijf­de plaats in 11”98. Dat vol­stond niet om door te mo­gen naar de fi­na­le bij de bes­te acht. In de to­taal­uit­slag werd ze zes­tien­de. “Het was echt on­ge­loof­lijk leuk”, zegt De Naey­er. “Dit is een kei tof­fe er­va­ring. Ik vond het tof­fer dan het EYOF vo­rig jaar. Voor een groot deel na­tuur­lijk om­dat ik de­ze keer zelf mocht mee­lo­pen. Ik ben echt heel con­tent over hoe het al­le­maal is ge­lo­pen”, al­dus De Naey­er, die vo­rig jaar als re­ser­ve­loop­ster van de 4x100 me­ter-ploeg er­bij was op het EYOF. “Ik had ge­dacht dat ik veel stress zou heb­ben, maar dat viel heel goed mee, zo­dat ik er toch kon van ge­nie­ten. De wed­strij­den ver­lie­pen haast pro­bleem­loos. Ik heb er veel uit ge­leerd en het was een ge­wel­di­ge er­va­ring. Qua tij­den kon het mis­schien iets be­ter, maar ik heb ge­ke­ken naar de wind en in mijn wed­strijd had ik daar niet veel ge­luk mee. In de an­de­re reek­sen stond er vaak meer mee­wind. Dat hoort er na­tuur­lijk al­le­maal bij.” “Wat ik zo­al ge­leerd heb? Om al­tijd rus­tig te blij­ven en naar me­zelf te blij­ven kij­ken. Ge­luk­kig had ik een week voor het EK al eens een mee­ting met een call­room kun­nen doen in Brus­sel, want dat was ook al­le­maal nieuw voor mij. Maar mijn op­war­mings­rou­ti­ne werk­te wel.” De riem kan er nu even af na het hoog­te­punt van haar sei­zoen. “Nu neem ik een week­je va­kan­tie. De sport even­tjes los­la­ten, mag ook eens. Op het ein­de van het sei­zoen staan nog het VK en het BK voor scholieren op het pro­gram­ma. Voor de rest pik ik nog hier en daar een mee­ting mee.” De 16-ja­ri­ge at­le­te laat ster­ke tij­den no­te­ren op de 100 me­ter. Ze heeft een sterk per­soon­lijk re­cord van 11”82. Op het BK al­le ca­te­go­rie­ën zou bij­voor­beeld 12”03 goed ge­weest zijn voor brons. Al is het al­tijd moei­lijk om ver­ge­lij­kin­gen te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.