Hal­ve fi­na­le, geen con­tai­ners

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Wk Voetbal: Finale Wenkt -

PSA sluit zijn con­tai­ner­ter­mi­nals in de Ant­werp­se ha­ven van­avond al om 18.30u. Truc­kers die zich na dat uur aan­mel­den, moe­ten wach­ten tot 23u. Dan is de hal­ve fi­na­le ze­ker af­ge­lo­pen. “Dit is op­mer­ke­lijk en on­pro­fes­si­o­neel voor een in­ter­na­ti­o­na­le ha­ven, waar truc­kers uit al­le wind­stre­ken ko­men”, zegt Maar­ten Gom­me­ren van het ge­lijk­na­mi­ge trans­port­be­drijf in De Tijd. “Het gaat om een uit­zon­der­lij­ke maat­re­gel. Het he­le jaar door zijn we een van de meest toe­gan­ke­lij­ke ha­vens in de­ze re­gio”, klinkt het bij PSA.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.