Win­kel­ke­tens vroe­ger dicht, slo­ten bier ver­kocht

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Wk Voetbal: Finale Wenkt - (wer)

war­me weer”, al­dus woord­voer­der Bap­tis­te van Outry­ve. “We heb­ben ook de in­druk dat aan ve­le voet­bal­wed­strij­den een bar­be­cue voor­af­gaat, ge­let op de ge­ste­gen ver­koop van on­der meer sa­la­des.” Kind van de re­ke­ning zijn de res­tau­rants in ons land. Bij Res­en­go, het on­li­ne re­ser­va­tie­plat­form voor res­tau­rants, vroe­gen ver­schil­len­de res­tau­rants om van­avond geen re­ser­va­ties mo­ge­lijk te ma­ken. Ve­le kon­di­gen op hun web­si­te ook aan dat ze van­avond uit­zon­der­lijk ge­slo­ten blij­ven. “Ze vre­zen dat er toch nie­mand op­daagt.” Me­di­a­markt, Lidl, Bri­co en Del­hai­ze slui­ten vroe­ger de deu­ren, zo­dat het win­kel­per­so­neel ook van de wed­strijd kan ge­nie­ten. Wie wer­ke­lijk in al­le rust wil win­ke­len, moet van­avond naar een Car­re­four- of Col­ruyt-ves­ti­ging: “Er zijn ook men­sen die niet naar het voet­bal kij­ken”, den­ken ze daar. “Die moe­ten de kans heb­ben om tij­dens de nor­ma­le ope­nings­uren hun bood­schap­pen te doen.” Wie voor­dien heeft ge­win­keld, is met slo­ten bier uit de su­per­markt bui­ten ge­wan­deld. Bij Car­re­four spre­ken ze van een stij­ging van de bier­ver­koop met 25%, “me­de te wij­ten aan het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.