“Heer­lijk, zo­wel om te ge­ven als te ont­van­gen”

Work­shop ba­by­mas­sa­ge in Al­bert­park

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad en rand -

In het Al­bert­park vond gis­te­ren een op­mer­ke­lijk schouw­spel plaats. Vroed­vrou­wen Fleur Schenk en Ti­ne Cri­ke­mans ga­ven er een work­shop ba­by­mas­sa­ge. Niet al­leen de ba­by’s, maar ook hun ou­ders ge­no­ten zicht­baar.

Fleur en Ti­ne vor­men sa­men het col­lec­tief ‘Fleu­ren­ti­ne’, dat aan­staan­de en jon­ge ou­ders wil on­der­steu­nen. Gis­te­ren lie­ten ze en­ke­len on­der hen ken­nis­ma­ken met ba­by­mas­sa­ges. “Ze heb­ben een re­laxe­rend en stress­ver­min­de­rend ef­fect”, al­dus Fleur. “De mas­sa­ge is heer­lijk om als ou­der te ge­ven en als ba­by te ont­van­gen.” Ti­ne be­ves­tigt: “Het be­vor­dert de in­ter­ac­tie tus­sen kind en ou­der, maar ook die tus­sen ou­der en ou­der. Zij kun­nen tij­dens de work­shop er­va­rin­gen uit­wis­se­len.” Ju­lie Vleu­gels en Lenn Van der Elst ne­men sa­men met hun doch­ter­tje Bil­lie (zes we­ken) voor het eerst deel. Ze zijn blij met het re­sul­taat: “Bil­lie werd er he­le­maal rus­tig van en viel zelfs bij­na in slaap. We kre­gen ook goe­de tips, waar we in de toe­komst ze­ker mee aan de slag kun­nen gaan.”

FO­TO DIRK KERSTENS

Ju­lie geeft haar doch­ter Bil­lie een mas­sa­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.