SYMPTOMEN Waar moet u op let­ten?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland -

De groen­ten ko­ken maakt de bac­te­rie on­scha­de­lijk, maar wie wel­eens kou­de groen­ten, bij­voor­beeld slaatjes, eet moet op­let­ten. De mo­ge­lij­ke symptomen van be­smet­ting door de lis­te­ri­a­bac­te­rie zijn koorts en/ of hoofd­pijn. Die symptomen kun­nen lei­den tot lis­te­ri­o­se, een ern­sti­ge ziek­te met een in­cu­ba­tie­tijd tot acht we­ken. Zwan­ge­re vrou­wen moe­ten ex­tra aan­dach­tig zijn, net als men­sen met een ver­min­der­de weer­stand en ou­de­ren. Wie de symptomen ver­toont na het eten van het pro­duct, raad­pleegt het best een huis­arts. In Bel­gië zijn er ge­mid­deld 65 ge­val­len van lis­te­ri­o­se per jaar door ver­schil­len­de oor­za­ken. De helft van de slacht­of­fers is ou­der dan 65 jaar, 20% sterft aan de ziek­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.