“Bij­na in wo­ning­brand ge­ble­ven”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Opinie -

Jot­ti Ver­brug­gen (23) uit Ou­dTurn­hout was er bij­na niet bij ge­weest in Car­ré. Ster­ker nog: ze was er bij­na he­le­maal niet meer ge­weest. In sep­tem­ber vo­rig jaar kon ze ont­snap­pen aan een wo­ning­brand die het he­le ou­der­lij­ke huis in vlam­men liet op­gaan.

An­ders in het le­ven staan

“Mijn ou­ders wa­ren niet thuis. Zelf lag ik op zolder te sla­pen met mijn vriend. Ge­luk­kig werd die om­streeks half twee wak­ker van de rook­mel­der, want ik had niets ge­hoord”, ver­telt Jot­ti. Blijk­baar was on­ze droog­kast de­fect, waar­door die een brand ver­oor­zaak­te. In een mum van tijd stond ons he­le huis in brand. We kon­den nog snel via de trap naar bui­ten ge­ra­ken, maar ik ben te­rug­ge­gaan om mijn chi­hua­hua Thi­beau te red­den. En dat is ge­lukt, maar de brand­weer­man­nen heb­ben me na­dien wel ge­zegd dat het bij­na on­ge­loof­lijk is dat we hier le­vend zijn uit­ge­raakt. Al­les wa­ren we kwijt: kle­dij, hand­tas­sen, schoe­nen.” “Een mens gaat dan wel wat na­den­ken. Mijn ou­ders heb­ben het huis op­nieuw op­ge­bouwd, maar ik ben in­mid­dels ver­huisd: ik krijg de her­in­ne­rin­gen aan die brand niet meer uit mijn hoofd. Voor­al ’s nachts heb ik het las­tig. Wat als mijn vriend toen niet wak­ker ge­wor­den was?” “Daar­door heb ik ook be­seft dat het le­ven zo snel voor­bij kan zijn en dat je moet ge­nie­ten van het le­ven en de din­gen doen die je al­tijd al zo graag wou doen. Wat met­een ook de re­den is waar­om ik me heb in­ge­schre­ven voor Miss Bel­gië. Ik wou dat vo­rig jaar al doen, maar twij­fel­de toch. Nu sta ik an­ders in het le­ven en ga ik er­voor.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.