Man van ver­oor­de­lin­gen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

Ay­te­kin werd ver­oor­deeld tot vijf jaar cel voor het do­de­lijk on­ge­val op 28 ok­to­ber 2015 dat Me­rel De Prins het le­ven kost­te. De man reed zon­der rij­be­wijs en zon­der ver­ze­ke­ring 85 km/u in de be­bouw­de kom. Hij zat bo­ven­dien op dat mo­ment één van zijn acht­tien eer­de­re ver­oor­de­lin­gen uit voor ver­schil­len­de ver­keers­over­tre­din­gen waar­door hij een bij­ko­mend rij­ver­bod had ge­kre­gen. Ay­te­kin pleeg­de na de aan­rij­ding vlucht­mis­drijf en be­kom­mer­de zich niet om het ster­ven­de meis­je. Hij vlucht­te naar Honga­rije. Pas op 2 no­vem­ber gaf hij zich aan. Hij kreeg vijf jaar cel, be­ves­tigd in be­roep. Daar­bo­ven­op een le­vens­lang rij­ver­bod en 6.000 eu­ro geld­boe­te, plus een scha­de­ver­goe­ding aan de bur­ger­lij­ke par­tij. Hij komt nu vrij, bij­na drie jaar na het on­ge­val, na één der­de van zijn straf. Eer­der was hij al vrij­ge­ko­men met en­kel­band om­dat hij be­han­deld moest wor­den aan zijn oog. Op 13ja­ri­ge leef­tijd zou hij een stok in zijn oog ge­kre­gen heb­ben waar­door hij bij­na niet meer kan zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.