Zee­spie­gel stijgt 6,5 me­ter

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

“Ruim on­der de 2 gra­den blij­ven, dat is het doel van het kli­maat­ak­koord van Pa­rijs”, be­na­drukt Van Yper­se­le. Dat is ook no­dig, of ko­raal­rif­fen be­ho­ren de­fi­ni­tief tot het ver­le­den. De Noord­pool dreigt te vol­gen. De zee­spie­gel zal snel­ler stij­gen, 10 cen­ti­me­ter ex­tra te­gen het ein­de van de eeuw. “Maar daar houdt het na­tuur­lijk niet op”, zegt Van Yper­se­le. “Bij ie­de­re hal­ve graad ho­ger neemt de im­pact ex­po­nen­ti­eel toe.” Bij 2 gra­den is het vol­gens de kli­ma­to­loog niet on­denk­baar dat on­ze zee­spie­gel te­gen 2500 met 6,5 me­ter stijgt. Het ver­lies aan bi­o­di­ver­si­teit be­perkt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.