Apo­ca­lyp­ti­sche toe­stan­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

Mo­men­teel lig­gen we op koers om bo­ven de 3 gra­den uit te ko­men. Dan dreigt het kli­maat vol­gens Phi­lip­pe Huy­brechts niet lan­ger be­heers­baar te wor­den. Van Yper­se­le is het daar­mee eens. “Bo­ven de 2 gra­den drei­gen we drem­pels te over­schrij­den, bij­voor­beeld de dooi van het pool­ijs, waar­door de im­pact on­om­keer­baar wordt.” De bos­bran­den die we nu voor­na­me­lijk zien in Zuid-Eu­ro­pa zul­len zich dan ook bij ons voor­doen. Oog­sten zul­len mis­luk­ken, kli­maat­vluch­te­lin­gen zul­len te­gen eind de­ze eeuw jaar­lijks met hon­derd­dui­zen­den naar Eu­ro­pa ko­men. Kli-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.