“Schaf het ge­west­plan af”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

Pro­fes­sor ruim­te­lij­ke plan­ning Tom Cop­pens en pro­fes­sor ste­den­bouw Guy Vloe­bergh van de UAnt­wer­pen plei­ten voor de af­schaf­fing van het ge­west­plan om zo het aan­tal bouw­gron­den dras­tisch te­rug te drin­gen. “Op dit mo­ment plant de minister een be­ton­stop te­gen 2040, maar ge­beurt er te wei­nig om dat in de prak­tijk te bren­gen”, zegt Tom Cop­pens. We leg­gen de pro­fes­sor vier vra­gen voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.