Speel­tuin in Kro­kus­straat is klaar

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

Het dis­trict viert van­daag sa­men met de leer­lin­gen van ba­sis­school Het Lae­r­hof en de buurt de ope­ning van de ver­nieuw­de speel­tuin in de Kro­kus­straat. Daar wordt al sinds 2016 aan ge­werkt, de idee­ën ko­men van de kin­de­ren zelf. Kind­jes tot 4 jaar spe­len in een zand­bak met glij­baan en peu­ter­schom­mel. De iets ou­de­re kin­de­ren kun­nen zich uit­le­ven op een avon­tuur­lijk klim­toe­stel met glij­baan en draai­toe­stel. Aan de rand van de zand­bak werd nog een even­wichtspar­cours ge­zet. Bin­nen­kort wordt er nog groen aan­ge­plant en in de loop van 2019 wor­den de ver­lich­ting en het pad ver­nieuwd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.