Taxi­chauf­feur ris­keert cel­straf voor dreig­bood­schap­pen in toi­let­ten

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

Het Open­baar Mi­nis­te­rie in de Ne­der­lands­ta­li­ge recht­bank in Brus­sel heeft gis­te­ren een cel­straf van drie jaar met uit­stel ge­vor­derd te­gen een 52-ja­ri­ge Ant­wer­pe­naar. Ro­bert V., taxi­chauf­feur van be­roep, stond er te­recht om­dat hij op 18 ju­ni 2017 in de lucht­ha­ven van Za­ven­tem een dreig­bood­schap had ach­ter­ge­la­ten, het­zelf­de ge­beur­de twee we­ken la­ter in het Jan Pal­fijn­zie­ken­huis. De bood­schap was tel­kens erg ge­lij­kend. “Al­la­hu Ak­bar, 20u30 Boom, bye bye Air­port, IS”, schreef V. in de man­nen­toi­let­ten van de na­ti­o­na­le lucht­ha­ven. In Brus­sels Air­port werd een pe­ri­me­ter in­ge­steld, in het Jan Pal­fijn­zie­ken­huis werd de ge­lijk­vloer­se ver­die­ping deels ont­ruimd door de po­li­tie en mocht een tijd geen be­zoek meer bin­nen.

V. werd op ba­sis van ca­me­ra­beel­den her­kend en ont­ken­de de fei­ten ook niet. “Op dat mo­ment was mijn cli­ënt so­ci­aal ge­ï­so­leerd na­dat zijn part­ner er­van­door was ge­gaan met zijn geld en spul­len, hij bleef ach­ter met schul­den”, pleit­te de ad­vo­caat van V.. “De bood­schap­pen wa­ren een nood­kreet.”

Von­nis op 30 ok­to­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.