Man (22) be­sto­len door vier­kop­pi­ge die­ven­ben­de tij­dens af­spraak

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

Een 22-ja­ri­ge man is maan­dag in Ant­wer­pen be­sto­len van zijn au­to, te­le­foon en geld. Hij had een da­te in een ho­tel met een vrouw die hij via een da­ting­site had le­ren ken­nen. Er was ook nog een twee­de meis­je. Ze dron­ken ver­schil­len­de drank­jes. “De da­mes ston­den er­op dat hij het drank­je leeg­dronk”, zegt de lo­ka­le po­li­tie. “Een van de da­mes ver­trok. Ook de an­de­re ging er­van­door met een smoes, maar ze be­loof­den om snel te­rug te ko­men.”

Dat de­den ze niet. “Toen de man recht­stond, voel­de hij zich ver­suft. Hij keek door het raam en zag dat zijn au­to, een ge­le Mi­ni Coo­per, ver­dwe­nen was. Daar­na be­sef­te hij dat ook zijn smartpho­ne en por­te­feuil­le, waar­in veel geld zat, ge­sto­len wa­ren.”

De au­to werd ge­seind. Al om 8.35u werd de Mi­ni Coo­per in het Ne­der­land­se Bla­del ge­sig­na­leerd via slim­me ca­me­ra’s. “Om 8.46u werd de au­to te­gen­ge­hou­den, en wer­den de vier in­zit­ten­den ge­ar­res­teerd.” Tij­dens het on­der­zoek werd dui­de­lijk dat de twee da­mes niet al­leen han­del­den. “Op 29 sep­tem­ber had­den ze zich in het ge­zel­schap van twee man­nen in­ge­checkt.”

Het gaat om man­nen van 18 en 25 jaar oud, een 23-ja­ri­ge vrouw en een min­der­ja­rig meis­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.