DAKRESTAURATIE Na drie jaar af­ge­rond

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD EN RAND - (rvre)

Al drie jaar lang wordt het dak van de Ope­ra op het nieu­we Ope­ra­p­lein vol­le­dig ge­re­no­veerd en ge­ï­so­leerd. “De Ope­ra open­de op­nieuw de deu­ren na de res­tau­ra­tie in 2007 – toen werd het dak niet mee on­der han­den ge­no­men, nu doen we dat dus wel”, weet Wil­fried Ee­te­zon­ne van de Ope­ra. “In 2016 zijn we be­gon­nen met de wer­ken. On­der meer de to­rens aan de voor­kant wer­den ge­res­tau­reerd en het dak van de to­neel­to­ren werd ver­van­gen en ge­ï­so­leerd. De ko­men­de we­ken wordt nog ver­der ge­werkt aan de to­rens en de or­na­men­ten. Bin­nen drie we­ken moet het dak he­le­maal klaar zijn. De ach­ter­ge­vel van het ge­bouw is nog niet ge­re­no­veerd. Dat staat nog op de to do-lijst, maar daar­voor moet eerst bud­get vrij­ge­maakt wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.